Nieuws

Voor cursusinformatie raadpleeg ook 'programma' en 'cursussen'.


Laatste nieuws aangepast op 19 juni 2018

Bezielend ouder worden.
 

Bezielend ouder worden is een workshop voor de wat oudere mens die graag even de wereld los wil laten en zich bezig wil houden met wie hij of zij zelf is, en met de manier waarop ook anderen bezield kunnen worden.

Deel 1, 23 en 24 oktober 2018. Dit deel is inmiddels volgeboekt.

Transformatie en overgangsrites.

Deze workshop is gebaseerd op universeleeeuwenoude tradities en principes. De basis ligt in de wijsheid van de oudeInca's. Met behulp van onder andere vuurceremonies en overgangsrites (Munay-Kidoorbreken wij oude percepties en scheppen wij nieuwe zekerheden en een nieuw houvast
Hierdoor zijn we meer in staat de binnenkomende energieën te integreren in ons zelf.
Onze reis is van ons verledennaar de werelden van onze voorouders, van hieruit naar onze zielsverwanten, en tenslotte naar de sterren.
De workshop is opgebouwd uit vier delen, elk deel duurt drie dagen.
deel 1:         6,7,8 september 2018  (inschrijving sluit  18 augustus 2018)

De weg voorbij de dood

Een onthullende, verstrekkende workshop die ons uit tilt boven het dagelijks betsaan.
Deze workshop bestaat uit drie delen: de thuiskomst, het verblijf en de terugkeer.

20,21,22 september 2018, wordt weer een deel 1 gegeven. De inschrijving voor dit deel sluit 9 september 2018.
Voor achtergrondinformatie zie onder cursussen, voor data en kosten: zie onder programma.

Transgenerationeel werken (leren werken met de invloed van vorige generaties m.b.v. opstellingen)

Deze opleiding wordt, afhankelijk van de belangstelling, mogelijk in 2019 weer ingepland. Zij is opgebouwd uit vier maal twee dagen (vrijdag t/m zaterdag) en verspreid over een jaar. Zie voor data en kosten het programma
 

(Familie-) opstellingen in Gieten:

Eerst volgende workshop: zaterdag 3 november 2018 door Clementa Veldman, en Gradus van Florestein, beide psychiater. 
zie programma voor kosten, tijden e.d..

 

Soul Retrieval

Er is een lijst opgesteld van degenen, die een soul retrieval willen geven. Het gaat om oud cursisten die tijdens de cursuss transformatie en Munay-Ki rites deze sjamanistische werkwijze hebben geleerd, en nu in een eigen setting aanbieden en toepassen. Zie rechts boven onder soul retrieval.