Nieuws

Voor cursusinformatie raadpleeg ook 'programma' en 'cursussen'.


Laatste nieuws aangepast op 17 september 2017

Parkeren in de leegte, op zoek naar verandering.
 

Stap voor stap wordt in deze vierdelige workshop het kader welk wij gebruiken om ons leven te ordenen uitgebreid. Door het ontwaken van onze meer subtiele vermogens worden wij aangemoedigd de vele aspecten van onze persoonlijkheid, ziel, geest in onszelf te integreren. Wij proberen een parkeerplaats te bieden voor het zegbare en het onzegbare.

Deel 1, de ontmoeting, data: 10 t/m 12 november 2017, inschrijving sluit 30 oktober 2017


De weg voorbij de dood

Een onthullende, verstrekkende workshop die ons uit tilt boven het dagelijks betsaan.
Deze workshop bestaat uit drie delen: de thuiskomst, het verblijf en de terugkeer.

22,23,24 februari 2018, wordt weer een deel 1 gegeven. De inschrijving voor dit deel  sluit 1 februari 2018.
Voor achtergrondinformatie zie onder cursussen, voor data en kosten: zie onder programma.

 

Transformatie en overgangsrites.

Deze workshop is gebaseerd op universeleeeuwenoude tradities en principes. De basis ligt in de wijsheid van de oudeInca's. Met behulp van onder andere vuurceremonies en overgangsrites (Munay-Kidoorbreken wij oude percepties en scheppen wij nieuwe zekerheden en een nieuw houvast
Hierdoor zijn we meer in staat de binnenkomende energieën te integreren in ons zelf.
Onze reis is van ons verledennaar de werelden van onze voorouders, van hieruit naar onze zielsverwanten, en tenslotte naar de sterren.
De workshop is opgebouwd uit vier delen, elk deel duurt drie dagen.
deel 1:          8,9,10 maart 2018  (inschrijving sluit 16 februari 2018)

Transgenerationeel werken (leren werken met de invloed van vorige generaties m.b.v. opstellingen)

Deze opleiding wordt vanaf maart 2017 weer gegeven in Gieten, in het gebouw van the school, Grensweg 1. Zij is opgebouwd uit vier maal twee dagen(vrijdag t/m zaterdag) en verspreid over een jaar. Zie voor data en kosten het programma. De data voor 2018 volgen.
 

(Familie-) opstellingen in Gieten:

Eerst volgende workshop: zaterdag 18 november 2017 door Clementa Veldman, en Gradus van Florestein, beide psychiater. Deze dag is volgeboekt.
Bij meerdere opgaven wordt deze workshop opstellingen ook vrijdag 17 november 2017 gegeven.
zie programma voor kosten, tijden e.d..

 

Soul Retrieval

Er is een lijst opgesteld van degenen, die een soul retrieval willen geven. Het gaat om oud cursisten die tijdens de cursuss transformatie en Munay-Ki rites deze sjamanistische werkwijze hebben geleerd, en nu in een eigen setting aanbieden en toepassen. Zie rechts boven onder soul retrieval.