Nieuws

Voor cursusinformatie raadpleeg ook 'programma' en 'cursussen'.


Laatste nieuws aangepast op 20 december 2018

NIEUWSBRIEF VOOR 2019

Programma 2019

Op het moment dat u dit leest staat het nieuwe jaar al bijna op de stoep. Afgelopen jaar was het een prachtige zomer en werd er een nieuwe workshop in oktober gestart met “Bezielend ouder worden”. Deze was meteen volgeboekt en de deelnemers waren enthousiast. Dat heeft erin geresulteerd dat deze workshop ook weer opnieuw aangeboden gaat worden in het nieuwe jaar. Ook zal in het nieuwe jaar de Munay Ki inwijdingsrituelen worden aangeboden in een verkorte vorm. Voor degenen die willen leren om met familieopstellingen-opstellingen te werken is er in het voorjaar de opleiding “Transgenerationeel werken”. Daarnaast vind je in het programma de reguliere activiteiten terug die je van ons bent gewend.

Tot slot wensen we eenieder graag fijne feestdagen en een mooi, gezond 2019 toe.

page1image3745104page1image4997536

 

Bezielend ouder worden

Bezielend ouder worden is een workshop voor de wat oudere mens die graag even de wereld los wil laten en zich wil bezig houden met wie ze zelf zijn, en met de manier waarop ze ook anderen kunnen bezielen.

We streven vaak naar een leven vol vreugde, gezondheid, een goede bestemming en overvloed. Maar zo zit het leven niet in elkaar en velen van ons zitten daardoor soms vast aan oude verhalen ondanks persoonlijke groei. Oude verhalen die ons niet langer dienen maar eerder blokkeren om verder te gaan of iets nieuws te creëren. Door ons werk, door familiegebeurtenissen, omstandigheden, lichamelijk ongemak of door te zorgen voor anderen zijn we er vaak niet toegekomen om ons voldoende met ons eigen ziel te verbinden.

Er is ruimte voor diepgaande hoofdstukken van uw eigen leven. Alles kan aan de orde komen, uw relaties, uw familie, werk, verdriet, verlies, succes, doel van uw leven en uw verbinding met datgene wat groter is dan ons zelf. We leren hoe we datgene kunnen loslaten wat losgelaten dient te worden om weer door te gaan en ruimte te creëren voor nieuwe dingen. Juist als we wat ouder worden.

We zullen werken met creatieve werkvormen vanuit o.a. de Inca-tradities waaronder meditaties, rituelen en ceremonie.

De workshop is verdeeld in drie blokken: 1) het oosten, onze geboorte en jeugd, het zuiden: onze volwassenheid. 2) het westen: het ouder worden, de verworven wijsheden en tenslotte 3) het noorden: onze verbinding met de stroom van het leven. Zo gaan we van de tijd naar continuïteit.

Mocht u de roep voelen om uw eigen levensloop te verkennen, en te ervaren hoe we bezielend ouder kunnen worden in relatie tot de ander, dan is dit een uitnodiging.

Van tijd naar continuïteit

page2image1814816page2image5001232

Datum 2019

deel 1: 9 en 10 april
deel 2: najaar 2019
deel 3: voorjaar 2020

Kosten€ 200,- per deel (incl. koffie/thee/lunch)

Opgave en info:

Gradus van Florestein Grensweg 1
9461 TN Gieten
06 50 66 55 11 gradusvanfl@gmail.com of

Rineke van Voorn
Steen van Ommerenstraat 11 7443 ZA Nijverdal
06 54 73 28 47 rvanvoorn@gmail.com

page2image5785056

 

Munay Ki rites

page3image1803616

Datum 2019

Deel 1: 26 en 27 april
Deel 2: 23 en 24 augustus (graag opgeven voor 11 april)
Kosten€ 150,- per deel (incl. koffie/thee/lunch)

Opgave en info:

Gradus van Florestein Grensweg 1
9461 TN Gieten
06 50 66 55 11 gradusvanfl@gmail.com of

Rineke van Voorn
Steen van Ommerenstraat 11 7443 ZA Nijverdal
06 54 73 28 47 rvanvoorn@gmail.com

page3image3748016

Van oudsher bestaan er in de Inca traditie, negen inwijdingsrites, of Munay-Ki.
Deze rites zijn eind vorige eeuw vrij gegeven. Het gaat om de rite van de healer, de rite van de banden van kracht en bescherming, de rite van harmonie, de rite van de ziener, de rite van de hoeders van de dag, de rite van de hoeders van de wijsheid, de rite van de hoeders van de aarde, de rite van de hoeders van de sterren, en de rite van de schepper.
In het eerste deel geven wij de eerste vier rites, en in het tweede deel de vijfde t/m negende rite.
(Deze rites waren eerst onderdeel van onze workshop transformatie en overgangsrites)

De workshop is opgebouwd uit twee delen, elk deel duurt twee dagen.

 

page4image1805408

Werken met opstellingen

TRANSGENERATIONEEL WERKEN: LEREN WERKEN MET
DE INVLOED VAN VORIGE GENERATIES M.B.V. OPSTELLINGEN

Het leren van de methodiek van opstellingen. (o.a.: interview, attitude, verbale en non-verbale interventies, structuuropstellingen, het afronden van een opstelling, valkuilen).

Kennis verkrijgen van de invloed van vorige generaties op het ontstaan van de symptomen en het ziektebeeld van een patiënt, van de diverse dynamieken en van de invloed van het verleden op de symptomen van een patiënt.

Indicatiestelling voor deze werkwijze.

Evenwicht tussen geven en nemen is essentieel voor ons welbevinden. Indien dit evenwicht is verstoord kunnen wij een diepe onrechtvaardigheid ervaren, in ons eigen leven,
en vanuit onze betrokkenheid in het leven van dierbaren. Ook door de generaties heen kunnen onzichtbare loyaliteiten een grote rol spelen op een onbewuste manier, in ons

voelen, denken en zelfs handelen.
D
ata 2019-2020 (altijd zaterdag t/m zondag):

blok1:  9 en 10 maart 2019;
 blok 2: 22 en 23 juni 2019

blok 3: 12 en 13 oktober 2019;  blok 4: 7 en 8 maart 2020

kosten€ 250,- per deel (inclusief reader, lunch etc.)
Minimum aantal participanten: 10; graag opgave voor 
15 februari 2019. 15 februari beslissen we

of de opleiding door kan gaan.
O
pgave: via mail: gradusvanfl@gmail.com 

Info: Gradus van Florestein, 06 50 66 55 11http://www.theschoolofnewdirections.nl/programma?q=node/18

page4image3717856

FAMILIEOPSTELLINGEN

Alle mensen zijn verbonden met hun familie, gewild of ongewild. Zolang het goed gaat en is, is er niets aan de hand.
Echter soms vinden er een aantal levensgebeurtenissen plaats, die grote gevolgen kunnen hebben voor het gezin en familiegebeuren zoals:

(echt) scheiding, verlies door overlijden, abortus, adoptie, conflicten, uitstoting, suïcide, misdaad, incest, deelname aan een sekte etc. Het resultaat kan zijn dat de familieziel door deze gebeurtenis(sen) onder spanning komt te staan en dat deze spanning wordt vertaald in psychische of psychosomatische klachten bij één of meerdere familieleden. Er is een methode ontwikkeld (het werken met familieopstellingen) door Bert Hellinger die inzicht kan geven in de familieproblematiek.
Het werken met deze methode kan datgene helen wat nodig is.

Gradus van Florestein, psychiater
Grensweg 1, 9461 TN Gieten.
We zorgen ervoor dat iedereen die een opstelling wil doen aan de beurt komt.
Per dag is er plek voor maximaal 4 opstellingen= 4 personen die een opstelling willen doen.

data 2019

zaterdag 23 februari 2019, 9.45 - 17.30 uur; zaterdag 18 mei 2019, 9.45 - 17.30 uur
zaterdag 28 september 2019, 9.45 - 17.30 uur

Kosten€ 100,- (incl. lunch en koffie/thee)

Info en opgave:
Gradus van Florestein: gradusvanfl@gmail.com; 06 50665511