Werken met Opstellingen

Werken met Opstellingen

TRANSGENERATIONEEL WERKEN: LEREN WERKEN MET DE INVLOED VAN VORIGE GENERATIES M.B.V. OPSTELLINGEN

het verhelderen van onzichtbare loyaliteiten met behulp van onder andere opstellingen en andere technieken.

Inleiding

Evenwicht tussen geven en nemen is essentieel voor ons welbevinden. Indien dit evenwicht is verstoord kunnen wij een diepe onrechtvaardigheid ervaren, in ons eigen leven, en vanuit  onze betrokkenheid in het leven van dierbaren. Ook door de generaties heen kunnen onzichtbare loyaliteiten een grote rol spelen op een onbewuste manier, in ons voelen, denken en zelfs handelen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onbewust diep loyaal zijn aan een verstoten grootvader of grootmoeder, of zelfs verder terug. Het zichtbaar maken van deze onzichtbare loyaliteiten kan ons helpen onszelf beter te begrijpen. Het kan ons ook helpen datgene wat het leven ons ogenschijnlijk aanbiedt te accepteren en in een bredere context te plaatsen. Een bredere context dan voor ons gebruikelijk was. Dit zichtbaar krijgen van deze onzichtbare loyaliteiten kan tot stand komen met behulp van een zorgvuldig doorvragen van onze voorgeschiedenis en van de voorgeschiedenis van onze ouders en voorouders. Van hieruit kunnen verstrikkingen en zich herhalende patronen worden getraceerd.

Een meer diepgaande methodiek is de procedure van opstellingen.

Met deze procedure wordt een diepgaand contact gelegd met het veld, of met de ziel van relevante anderen, zoals onze voorouders.

 

 

Doel van de workshop.

·       Het leren van de methodiek van opstellingen. (o.a.: interview, attitude, verbale en non-verbale interventies, structuuropstellingen, het afronden van een opstelling, valkuilen)

·       Kennis verkrijgen van de invloed van vorige generaties op het ontstaan van de symptomen en het ziektebeeld van een patiënt, van de diverse dynamieken en van de invloed van het verleden op de symptomen van een patiënt.

·       Indicatiestelling voor deze werkwijze.

Globaal Programma overzicht

 ·       Blok 1:  inleiding, theoretische achtergronden, werkwijze, leerervaringen, observatie (representant zijn, ieder doet een opstelling over een eigen situatie)

·       Blok 2:  ervaringen na blok 1, vervolg theoretische achtergronden, indicaties en contra indicaties; werkwijze: oefenen met het interview, de attitude, waarnemen, de uitgangsituatie, de eerste scan, de diagnostische opstelling, de eerste interventies; opstellingen in een individuele setting.

·       Blok 3:  ervaringen na blok 2, vervolg theoretische achtergronden, de diverse dynamieken, werkwijze: interventies: verbaal en non verbaal, het toevoegen van representanten voor mensen en voor begrippen, zoals kerk en oorlog, structuuropstellingen, het werken met objecten in een opstelling.

·       Blok 4:  ervaringen na blok 3, vervolg theoretische achtergronden, werkwijze: de opstelling tot een goed einde brengen versus vastlopen in een opstelling. Valkuilen. De mogelijke oplossingen voor een systeem, de communicatie en overleg met de patiënt tijdens de opstelling, indicaties en contra indicaties opnieuw beschouwd, een opstelling van het begin tot het einde volbrengen, samenwerken in een opstelling met een co therapeut. Evaluatie.

Elk blok duurt twee aaneengesloten dagen, de hele workshop derhalve acht dagen.

voor data en kosten etc: PROGRAMMA