Bezielend ouder worden

Bezielend ouder worden

Submitted by gradus on Sun, 04/14/2019 - 10:46

Bezielend ouder worden

Doel:

Het ouder worden is een belangrijke levensfase. De workshop is opgezet om meer inzicht te krijgen in deze fase van ons leven, en om meer bewust te worden van de plaats van ons leven t.o.v. anderen, de maatschappij, en t.o.v. dat wat groter is dan wij mensen.

Al doende willen wij stilstaan bij de betekenis die we hechten aan ons leven tot nu toe, aan de keuzes die wij hebben gemaakt, en aan datgene, dat het leven ons, in al zijn facetten heeft aangeboden.

Opbouw:

De workshop is opgebouwd uit drie delen van elk twee dagen.  In het eerstedeel, de tijd, staan het leven dat achter ons ligt, de eventuele blokkades die wij hebben ervaren, en de mogelijkheden die ons werden geboden centraal. In het tweede deel, van tijd naar continuïteit,richten we ons op de wijsheden die we hebben kunnen ervaren, verbinden wij ons met bekende wijzen zoals Hannah Arendt en Levinas. In het derde deel, de continuïteit, gaan we op zoek naar de voor ons hoogste of diepste wijsheid. We verbinden ons met de stroom van ons kleine en het grote leven. Tegelijkertijd ervaren we dat deze stroom een stroom blijft, hoe en waar zij ook stroomt. Lao Tse, Gurdieff, verhalen uit het Zen Boeddhisme kunnen ons mogelijk ondersteunen. Wat willen we? Of we verwerven ons een plaats onder de zon, of we blijven voor altijd in de schaduw van onze eigen identiteit zitten.

Middel:

De workshop is zoveel mogelijk ervaringsgericht. D.m.v. diverse werkvormen willen we proberen ervaringen te bieden welke kunnen bijdragen aan ons inzicht in ons eigen leven, aan onze plaats in het ‘alles omvattende’, en aan hetgeen zich in en om ons ontvouwt.

Overzicht van de drie delen:

deel 1:  de tijd:

  • Wat betekent ouder worden voor ons, en op welke manieren kunnen we anderen, de jongere, de oudere bezielen? Hoe kunnen wij onszelf bezielen? Wat zijn de voor- en nadelen van ons ouder worden?
  • De omtrek van het medicijnwiel (buiten), als de metafoor voor de gebeurtenissen en de leermomenten in ons leven tot nu toe.
  • Opstelling met representanten voor diegenen, die wij vroeger, op belangrijke momenten in ons leven waren.
  • Onze geschiedenis. Wat zijn onze verhalen?
  • Uitwisseling: wat was de invloed van belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen op ons leven; waar waren wij bijvoorbeeld toen de muur viel (1989) en waar waren wij op 11-09-2001? hoe gaan we om met dat wat geheel verdwenen is en met dat wat ingenomen is door anderen (ouderlijk huis, werk etc.); waar zien we tegen op? (fysiek, mentaal, ontwikkelingen in de maatschappij, internet)
  • Medicijnwiel (binnen): we gaan van windrichting naar windrichting. 

 

deel 2:           van tijd naar continuïteit:

in dit deel staan onze beslissingen centraal. Hoe kwamen onze beslissingen tot stand, wie gaf ons goede adviezen, welke wijsheden konden we ontdekken en toepassen. Daarnaast beschouwen we onze verantwoordelijkheden: hoe hebben we onze verantwoordelijkheden opgepakt, en hoe hanteren we onze machteloosheid t.a.v. oorlogen, honger etc. Hebben we de moed te getuigen? Wat was en is ons antwoord. Ook onze dankbaarheid komt aan de orde. En hebben we de moed het verleden onder ogen te zien. Wat kunnen we leren van Hannah Arendt en Levinas?

Zo begeven we ons van de tijd, dus van vroeger en later, langzaam maar zeker naar dat wat verscholen ligt in de kern van ons wezen, een stil ‘nu’. En naarmate we ouder worden gaat dit ‘nu’ steeds krachtiger klinken.

deel 3:           continuïteit:

Langzaam maar zeker laten we de buitenkant dingen gaan. We gaan meer beschouwen, en hierdoor gaan we vanuit een ander perspectief zien. Wat telt nu werkelijk voor ons?

Zo nemen we afscheid van onze illusies. Tegelijkertijd beseffen we dat in zekere zin onze herinnering het mooiste toevluchtsoord kan zijn.

Uiteindelijk gaan we met een glimlach de markt op, en zonder inspanning brengen we verdorde bomen weer tot bloei.

TERUG NAAR PROGRAMMA