Nieuws

Nieuws

Voor cursusinformatie raadpleeg ook 'programma' en 'cursussen'.
 

Nieuwsbrief januari 2020

In het voorjaar zijn er verschillende activiteiten.  

 

Het derde deel van de workshop ‘bezielend ouder worden' wordt in april gegeven. Hiermee wordt deze workshop afgerond. Voor belangstellenden is op 21, 22 april een eerste deel  van deze workshop ingepland.

Het vierde en tevens laatste blok van de opleiding transgenerationeel werken wordt begin maart gegeven.

In januari, februari, mei en september zijn er workshops opstellingen:


workshops opstellingen

Er zijn weer een aantal data gepland voor familieopstellingen. We zorgen ervoor dat iedereen die een opstelling wil doen aan de beurt komt. Per dag is er plek voor maximaal 4 opstellingen dus 4 personen die een opstelling willen doen. Met: Clementa Veldman en Gradus van Florestein.

Data: vrijdag 17 januari 2020 van 09.45 tot 17.30 (deze is inmiddels volgeboekt); zondag 16 februari is inmiddels ook volgeboekt, vrijdag 1 mei 2020 en vrijdag 11 september: ook van 09.45 tot 17.30.

Bezielend ouder worden, van tijd naar continuïteit

Of we verwerven ons een plaats onder de zon, of we blijven voor altijd in de schaduw van onze eigen identiteit zitten.

Bezielend ouder worden is een workshop voor de wat oudere mens die graag even de wereld los wil laten en zich wil bezig houden met wie ze zelf zijn, en met de manier waarop ze ook anderen kunnen bezielen.

We streven vaak naar een leven vol vreugde, gezondheid, een goede bestemming en overvloed. Maar zo zit het leven niet in elkaar en velen van ons zitten daardoor soms vast aan oude verhalen ondanks persoonlijke groei. Oude verhalen die ons niet langer dienen maar eerder blokkeren om verder te gaan of iets nieuws te creëren. Door ons werk, door familiegebeurtenissen, omstandigheden, lichamelijk ongemak of door te zorgen voor anderen zijn we er vaak niet toegekomen om ons voldoende met ons eigen ziel te verbinden.

Er is ruimte voor diepgaande hoofdstukken van uw eigen leven. Alles kan aan de orde komen, uw relaties, uw familie, werk, verdriet, verlies, succes, doel van uw leven en uw verbinding met datgene wat groter is dan ons zelf. We leren hoe we datgene kunnen loslaten wat losgelaten dient te worden om weer door te gaan en ruimte te creëren voor nieuwe dingen. Juist als we wat ouder worden.

We zullen werken met creatieve werkvormen vanuit o.a. de Inca-tradities waaronder meditaties, rituelen en ceremonie.

De workshop is verdeeld in drie blokken: 1) het oosten, onze geboorte en jeugd, het zuiden: onze volwassenheid. 2) het westen: het ouder worden, de verworven wijsheden en tenslotte 3) het noorden: onze verbinding met de stroom van het leven. Zo gaan we van de tijd naar continuïteit.

Op 21,22 april 2020 willen we weer met een nieuwe serie beginnen. 

Opgave en info:

Gradus van Florestein Grensweg 1
9461 TN Gieten
06 50 66 55 11 gradusvanfl@gmail.com of


Rineke van Voorn
Steen van Ommerenstraat 11 7443 ZA Nijverdal
06 54 73 28 47 rvanvoorn@gmail.com

 

Werken met opstellingen

TRANSGENERATIONEEL WERKEN: LEREN WERKEN MET
DE INVLOED VAN VORIGE GENERATIES M.B.V. OPSTELLINGEN

Het leren van de methodiek van opstellingen. (o.a.: interview, attitude, verbale en non-verbale interventies, structuuropstellingen, het afronden van een opstelling, valkuilen).

Kennis verkrijgen van de invloed van vorige generaties op het ontstaan van de symptomen en het ziektebeeld van een patiënt, van de diverse dynamieken en van de invloed van het verleden op de symptomen van een patiënt.

Indicatiestelling voor deze werkwijze.

Evenwicht tussen geven en nemen is essentieel voor ons welbevinden. Indien dit evenwicht is verstoord kunnen wij een diepe onrechtvaardigheid ervaren, in ons eigen leven,
en vanuit onze betrokkenheid in het leven van dierbaren. Ook door de generaties heen kunnen onzichtbare loyaliteiten een grote rol spelen op een onbewuste manier, in ons

voelen, denken en zelfs handelen.
Data 2019-2020 (altijd zaterdag t/m zondag):

Deze cursus is inmiddels van start gegaan

http://www.theschoolofnewdirections.nl/node/12

Voor de beelden van beeldend kunstenaar:  Zie beelden Jan Pijpker. Er staan een aantal beelden van hem in de tuin van onze locatie.

beeld Jan 11 mei