Nieuws, maart 2024, over onze workshops, interviews en publicaties:

 

  • Voor zondag 29 t/m maandag 30 september 2024 staat de workshop zelfontplooiing en bezinning ingepland. In deze workshop staan we onder andere stil bij bij loyaliteitsprobleem en de keuzes die we maken, bij onze balans tussen geven en nemen en bij onze houding ten aanzien van ontwikkelingen in de wereld om ons heen.
  • In het najaar plannen we de workshop het tijdperk van de zesde zon weer in. Voor een mooi verslag van deze workshop zie: publicaties.

    De Azteken noemen het tijdperk waarin we nu leven de Tijd van de Zesde Zon. Het is een tijd van verandering en transformatie. In de huidige chaos zoeken we een nieuw evenwicht. Het evenwicht tussen het mensenveld, het dierenveld, het plantenveld, het veld van de stenen en het veld van de sterren is verstoord. Wij willen in deze workshop bijdragen aan herstel van dit evenwicht.

  • 1 juli 2023 verscheen bij uitgeverij boekscout, Het allesomvattende en de aard van ons zijn, Non-dualiteit uitgelegd aan de hand van fasen van bewustwording. zie publicaties.
  • Zie ook beelden van Jan Pijpker, er zijn nog enkele beelden beschikbaar.
  • Een workshop is vol als zich 19 mensen hebben ingeschreven. Voor de opstellingen geldt dat zich maximaal vier mensen kunnen opgeven voor een opstelling. Er is daarnaast dan plaats voor maximaal 12 representanten.
  • Voor data en prijzen: agenda.