Introductie in esoterische filosofie

'Introductie in esoterische filosofie, op zoek naar innerlijke wijsheid', Gradus van Florestein, Uitgeverij Akasha, € 10,- verzendkosten: € 3,50 via: gradusvanfl@gmail.com

Esoterische filosofie probeert de verbinding te leggen tussen vragen en keuzen in het leven van alledag. De keuzes waarvoor wij ons geplaatst zien, de vragen die het leven oproept en de wijsheid die diep in ons verscholen ligt.

In 'Introductie in esoterische filosofie' wordt een manier van ordening in het brede veld van de esoterische filosofie uitgewerkt.

Op een begrijpelijke en toegankelijke manier worden onderwerpen besproken als: de plaats van de mens in de kosmos, de slaap, het pad van de ziel, afhankelijkheid en vrijheid, de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens, waarneming via het zesde zintuig, de betrekking van beweging, tijd en ruimte, de plaats van de identiteit, de activiteit van niet-handelen en de acht natuurwetten.