De depressie vanuit verschuivend perspectief

De depressie vanuit verschuivend perspectief', Gradus van Florestein, Uitgeverij Akasha

eerste druk 2009, € 10,- verzendkosten € 3,-

Info en bestelling: gradusvanfl@gmail.com 


De depressie wordt vanuit vier verschillende perspectieven bekeken die door de auteur worden aangeduid als het letterlijke, het symbolische, het mythische en het energetische perspectief. Deze worden systematisch uitgewerkt.

Eerst worden de gangbare indelingen van de depressie, de diagnostiek en de behandelingen summier beschreven.

Dan wordt het zicht verruimd en worden minder gangbare overwegingen en behandelvormen zoals 'opstellingen' besproken. Als onderbouwing voor de ongewone en onbegrijpelijke verschijnselen die zich voor kunnen doen tijdens deze vormen van behandeling worden enkele recente inzichten uit de natuurwetenschappen besproken.