Transgenerationeel werken, handboek en achtergronden.

Handboek en achtergronden, als de verbinding met onze (voor-) ouders is verbroken zijn we kwetsbaar€ 19,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij bol.com,  of boekscout.nl; Uitgever: boek.scout.nl

Verschenen: 1 juli 2022.

Transgenerationeel werken is gericht op het zichtbaar maken van onze onzichtbare loyaliteiten met onze ouders en voorouders. Deze onzichtbare loyaliteiten kunnen op een voor ons onbewuste manier een rol spelen in ons huidig voelen, denken en handelen.

Het zichtbaar maken van deze loyaliteiten kan ons helpen onszelf beter te begrijpen. Het kan ons ook helpen datgene wat het leven ons aanbiedt te accepteren en in een bredere context te plaatsen. Een bredere context dan voor ons gebruikelijk was. In dit handboek komen zowel de methodiek van het transgenerationeel werken als de loyaliteiten en wetmatigheden binnen binnen systemen en gezinnen aan de orde.